Zaposlenje u Primero Rent a Car

Zaposlenje


Iskoristite idealnu šansu, postanite deo Europcar tima

Primero Rent a Car d.o.o. Beograd je lider u oblasti iznajmljivanja vozila.

Pozivamo Vas da se pridružite i steknete iskustvo u vodećoj kompaniji u oblasti iznajmljivanja vozila.

Primero Rent a Car d.o.o. Beograd je nosilac franšiza Europcar i Global Rent a Car za države Srbiju i Crnu Goru. Profesionalnim radom i stalnim ulaganjem u kadrove i opremu kompanija se konstantno razvija i raste. Razvojem novih proizvoda, kanala prodaje i ponudom velikog broja modela vozila trudimo se da poboljšamo kvalitet usluge, a bezbednost i konfor svojim klijentima podignemo na najviši novo.

Smatramo da smo dinamična kompanija koja nudi adekvatnu nadoknadu i mogućnost dodatne zarade, odličnu obuku i obilje mogućnosti za Vaš profesionalni razvoj i napredovanje. Imamo znanje i iskustvo, i želja nam je da zaposlimo ljude koji su profesionalci i rade sa ljubaznošću kako bi doprineli da budemo najbolji izbor za naše klijente.

 

SEKTOR FINANSIJA - SENIOR BOOKKEEPER - SENIOR KNJIGOVOĐA

SEKTOR PRIHODA I ANALITIKE (RCM) - SALES ADMINISTRATION EXECUTIVE

SEKTOR PRODAJE - JUNIOR SALES & KEY ACCOUNT EXECUTIVE - AGENT PRODAJE PRAVNIM LICIMA

SEKTOR PRODAJE - SALES AND BILLING ADMINISTRATOR - ADMINISTRATOR U SEKTORIMA PRODAJA I NAPLATA

SEKTOR PRODAJE - RENTAL SALES AGENT

SEKTOR OPERACIJE - PREPARATION AGENT - VOZAČ

SEKTOR NABAVKE - PURCHASING ASSISTANT

SEKTOR FINANSIJA

 

SENIOR KNJIGOVOĐA - SENIOR BOOKKEEPER


važenje oglasa do: 01. Juna 2023.    lokacija: Beograd    broj izvršilaca: 1

oglas-knjigovodja

Opis pozicije:

 • Knjiženje dinarskih i deviznih izvoda na dnevnom nivou
 • Knjiženje svih promena na osnovnim sredstvima/ulaz kupovina - na osnovu klasične kupovine i ulaza vozila na osnovu lizing-a, produženje finansiranja već postojećih ugovora; aneksi, prodaja, vraćanje dileru, totalna šteta, amortizacija, knjižna odobrenja
 • Kontrola i praćenje aktiviranih novih ugovora, kao i aneksa ugovora o lizingu i kontrola dostavljene dokumentacije
 • Kontrola knjige OS sa listom vozila na mesečnom nivou pre amortizacije
 • Tačan obračun za amortizacije na mesečnom nivou do zatvaranja meseca po kalendaru
 • Zatvaranje stavki lizinga na mesečnom nivou
 • Elektronska plaćanja, dinarska i devizna (dobavljači, lizing, registracije, aktivacije ugovora, otkupa...) da su proverena i plaćena po pravim osnovama
 • Priprema i obrada popisnih lista na kraju godine
 • Učestvovanje u izradi završnog računa – sređivanje kartica

Potrebni uslovi i kvalifikacije:

 • Minimum IV stepen stručne spreme
 • Minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim pozicijama
 • Iskustvo u elektronskom plaćanju
 • Poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office paket)
 • Poznavanje engleskog jezika

Profil kandidata:

 • Tačnost i preciznost u radu
 • Proaktivnost i orijentacija ka unapređenju efikasnosti postojećih procesa
 • Samostalnost u radu
 • Poštovanje procedura, procesa i odgovorno ponašanje prema imovini kompanije

Ukoliko smatrate da svojim znanjem i veštinama možete da doprinesete našem zajedničkom uspehu i želite da postanete deo našeg tima, možete nam dostaviti Vašu prijavu i CV sa naznakom „Prijava za zaposlenje - Senior knjigoviđa„ na email adresu sr.racporue@oasop. Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

SEKTOR PRIHODA I ANALITIKE - RCM (Revenue and Capacity Management)

 

SALES ADMINISTRATION EXECUTIVE


važenje oglasa do: 01. Juna 2023.    lokacija: Beograd    broj izvršilaca: 1

RCM

Opis pozicije:

 • Redovno i tačno izdavanje propisanih međunarodnih dokumenta za ino-fakturisanje svih brendova koje zastupa Primero Rent a Car d.o.o. Vođenje uredne evidencije o istom uz praćenje naplate.
 • Izrada računa prema domaćim kupcima (prefakturisanje računa iz inostranstva)
 • Komunikacija sa kupcima i dobavljačima u zemlji i inostranstvu (ino-korespodencija)
 • Sprovođenje cesija za otkupe vozila u Srbiji
 • Unos tarifa u što kraćem roku uz testiranje pre pismene potvrde
 • Izrada izveštaja na nedeljnom/mesečnom nivou, a u skladu sa dogovorom sa poslodavcem
 • Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca

Potrebni uslovi i kvalifikacije:

 • Srednja ili viša stručna sprema
 • Napredno poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office)
 • Srednje znanje engleskog jezika (govorna i pisana komunikacija)
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač sa najmanje dve godine iskustva)

Profil kandidata:

 • Odličnih organizacionih sposobnosti i usmereni na rezultate
 • Spremni na timski rad, učenje i napredovanje u karijeri
 • Komunikativni, ljubazni i strpljivi
 • Sistematični, odgovorni i savesni

Ukoliko smatrate da svojim znanjem i veštinama možete da doprinesete našem zajedničkom uspehu i želite da postanete deo našeg tima, možete nam dostaviti Vašu prijavu i CV sa naznakom „„Prijava za zaposlenje – Sales Administration Executive“ na email adresu sr.racporue@oasop. Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

SEKTOR PRODAJE

 

AGENT PRODAJE PRAVNIM LICIMA - JUNIOR SALES & KEY ACCOUNT EXECUTIVE


važenje oglasa do: 01. Juna 2023.    lokacija: Beograd    broj izvršilaca: 1

Posao prodaje pravnim licima

Opis pozicije:

 • Pruža informacije korporativnim klijentima, kreira ponude i vrši rezervacije u njihovo ime
 • Vrši prodaju usluga najma kompanijama, kako domaćim tako i stranim
 • Prati realizacije najmova, izdatih računa, kao i naplatu istih
 • Poznaje sve usluge, proizvode i kompletan portfolio kompanije
 • Izrađuje izveštaje o ostvarenjima na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou
 • Proaktivno vrši nadzor i kontrolu nad poslovima i predlaže nove, inovativne ideje
 • Prati tok naplate potraživanja i signalizira kako klijentima tako i nadređenima postojanje eventualnih problema
 • Prisustvuje sastanicma u cilju akvizije novih korporativnih klijenata
 • Predstavlja Primero Rent a Car d.o.o. u najboljem svetlu pred klijentima i u svim vidovima komunikacije
 • Prati situaciju na tržištu, ponudu konkurencije i atraktivnost Europcar ponude

Potrebni uslovi i kvalifikacije:

 • Viša ili visoka stručna sprema (saobraćajnog, mašinskog ili ekonomskog usmerenja)
 • Poznavanje vozila
 • Poželjno znanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač sa najmanje dve godine iskustva)
 • Aktivan rad na računaru (Windows, MS Office)

Profil kandidata:

 • Iskustvo u radu i rukovođenju timom
 • Iskustvo u radu sa klijentima
 • Spremni na timski rad, učenje i napredovanje u karijeri
 • Komunikativni, ljubazni i strpljivi
 • Sistematični, odgovorni i savesni

Ukoliko smatrate da svojim znanjem i veštinama možete da doprinesete našem zajedničkom uspehu i želite da postanete deo našeg tima, možete nam dostaviti Vašu prijavu i CV sa naznakom „Prijava za zaposlenje - Agent prodaje pravnim licima„ na email adresu sr.racporue@oasop. Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

SEKTOR PRODAJE

 

ADMINISTRATOR U SEKTORIMA PRODAJA I NAPLATA


važenje oglasa do: 01. Juna 2023.    lokacija: Beograd    broj izvršilaca: 1

Posao sektor prodaje

Opis pozicije:

 • Izrada kalkulacija i ponuda, definisanje cene i uslova ka klijentu
 • Učestvuje u mesečnom fakturisanju
 • Vođenje i redovno ažuriranje postojeće baze klijenata
 • Arhiviranje dokumentacije
 • Vodi jedinstvenu bazu održanih sastanaka sa klijentima
 • Prati tok naplate potraživanja za sve klijente
 • Izveštava o stanju naplate potraživanja i daje predlog narednih koraka
 • Priprema i slanje opomena
 • Šalje predloge za aktivaciju menica
 • Ostali poslovi po nalogu poslodavca

Potrebni uslovi i kvalifikacije:

 • Srednja stručna sprema
 • Znanje engleskog jezika (pisanje i komunikacija)
 • Aktivan rad na računaru (Windows, MS Office sa akcentom na odlično poznavanje Excel-a)
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač sa najmanje dve godine iskustva)

Profil kandidata:

 • Motivisan i usmeren na rezultate
 • Spreman na timski rad i učenje
 • Komunikativan, ljubazan, strpljiv i disciplinovan
 • Sistematičan, detaljan, odgovoran i savestan

Ukoliko smatrate da svojim znanjem i veštinama možete da doprinesete našem zajedničkom uspehu i želite da postanete deo našeg tima, možete nam dostaviti Vašu prijavu i CV sa naznakom „Prijava za zaposlenje - Data executive„ na email adresu sr.racporue@oasop. Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

SEKTOR PRODAJE

 

RENTAL SALES AGENT


važenje oglasa do: 01. Juna 2023.    lokacija: Beograd    broj izvršilaca: 2

Zaposlenje Disponent

Opis pozicije:

 • Pružanje informacija klijentima o uslugama
 • Direktna prodaja usluga na šalteru poslovnice
 • Prijem rezervacija, kreiranje i dostavljanje ponuda
 • Izdavanje i prijem automobila
 • Organizacija i koordinacija rada poslovnice uz poštovanje administrativnih procedura
 • Izveštavanje

Potrebni uslovi i kvalifikacije:

 • Viša ili visoka stručna sprema (saobraćajnog, mašinskog ili ekonomskog usmerenja)
 • Tehničko poznavanje vozila i sklopova na vozilima
 • Znanje engleskog jezika (prednost će imati kandidati sa poznavanjem i drugog stranog jezika)
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač sa najmanje dve godine iskustva)
 • Aktivan rad na računaru (Windows, MS Office)

Profil kandidata:

 • Iskustvo u radu i rukovođenju timom
 • Iskustvo u radu sa klijentima
 • Odličnih organizacionih sposobnosti i usmereni na rezultate
 • Spremni na timski rad, učenje i napredovanje u karijeri
 • Komunikativni, ljubazni i strpljivi
 • Sistematični, odgovorni i savesni
 • Spremnost za rad u smenama, nedeljom i praznikom

Ukoliko smatrate da svojim znanjem i veštinama možete da doprinesete našem zajedničkom uspehu i želite da postanete deo našeg tima, možete nam dostaviti Vašu prijavu i CV sa naznakom „Prijava za zaposlenje - Rental Sales Agent“ na email adresu sr.racporue@oasop. Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

SEKTOR OPERACIJE

 

PREPARATION AGENT - VOZAČ


važenje oglasa do: 01. Juna 2023.    lokacija: Beograd    broj izvršilaca: 2

Posao Vozača

Opis pozicije:

 • Primopredaja vozila
 • Kontrola i priprema vozila za rentiranje
 • Prepoznavanje neispravnosti i kvarova na vozilu i izveštavanje
 • Dopuna vozila gorivom, odvoženje na servis i pranje,  zamenu  guma...
 • Transfer vozila  između ispostava
 • Preuzimanje vozila iz dugih ispostava
 • Prezentacija vozila klijentima
 • Vožnje klijenata
 • Ostali poslovi po nalogu poslodavca
 • Izveštavanje

Potrebni uslovi i kvalifikacije:

 • Srednja ili viša stručna sprema (saobraćajnog ili mašinskog usmerenja)
 • Tehničko poznavanje vozila i sklopova na vozilima
 • Srednji nivo znanja engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač sa višegodišnjim iskustvom)
 • Poželjno poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office)

Profil kandidata:

 • Motivisan i usmeren na rezultate
 • Spreman na timski rad i učenje
 • Komunikativan, ljubazan, strpljiv i disciplinovan
 • Sistematičan, detaljan, odgovoran i savestan
 • Spremnost za rad u smenama, nedeljom i praznikom

Ukoliko smatrate da svojim znanjem i veštinama možete da doprinesete našem zajedničkom uspehu i želite da postanete deo našeg tima, možete nam dostaviti Vašu prijavu i CV sa naznakom „Prijava za zaposlenje - Preparation Agent“ na email adresu sr.racporue@oasop. Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

SEKTOR NABAVKE

 

PURCHASING ASSISTANT


važenje oglasa do: 01. Juna 2023.    lokacija: Beograd    broj izvršilaca: 1

Nabavka vozila

Opis pozicije:

 • Prodaja vozila (administracija pri otkupu i prodaji, pregled vozila, evidenciju stanja, organizacija pripreme i oglašavanje, prodaja, analizira tržište i predlaže cene, izvoz)
 • Praćenje naplate potraživanja
 • Administrativni i blagajnički poslovi
 • Evidencija, vođenje i arhiviranje dokumentacije
 • Analiza i izveštavanje
 • Učestvuje u tenderima za nabavku, obezbeđuje ponude od dobavljača
 • Izračunava troškove, analizira i priprema porudžbine
 • Učestvuje u planiranju nabavke i troškova flote
 • Prati statuse proizvodnje, ažurira, informiše i obezbeđuje pravovremenu isporuku

Potrebni uslovi i kvalifikacije:

 • Prednost će imati kanidati sa višom ili visokom stručnom spremom (mašinskog, saobraćajnog ili ekonomskog usmerenja)
 • Poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office, napredni excel obavezan)
 • Tehničko poznavanje vozila i sklopova na vozilima
 • Znanje engleskog jezika (govorna i pisana komunikacija)
 • Vozačka dozvola B kategorije

Profil kandidata:

 • Visoka odgovornost, sistematičnost, analitičnost, proaktivnost, savesnost
 • Komunikativan, ljubazan, strpljiv, fleksibilan
 • Odličnih organizacionih sposobnosti i mogućnost rada na više zadataka paralelno
 • Posvećenost poslu i poštovanje rokova
 • Spremnost na timski rad, učenje i napredovanje u karijeri

Ukoliko smatrate da svojim znanjem i veštinama možete da doprinesete našem zajedničkom uspehu i želite da postanete deo našeg tima, možete nam dostaviti Vašu prijavu i CV sa naznakom „Prijava za zaposlenje - Purchasing assistant„ na email adresu sr.racporue@oasop. Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

PRIKLJUČITE NAM SE I ZASLUŽITE SVOJE MESTO U POSLOVNOM SVETU