Zaposlenje u Primero Rent a Car

Zaposlenje


Iskoristite idealnu šansu, postanite deo Europcar tima

Primero Rent a Car d.o.o. Beograd je lider u oblasti iznajmljivanja vozila.

Pozivamo Vas da se pridružite i steknete iskustvo u vodećoj kompaniji u oblasti iznajmljivanja vozila.

Primero Rent a Car d.o.o. Beograd je nosilac franšiza Europcar i Global Rent a Car za države Srbiju i Crnu Goru. Profesionalnim radom i stalnim ulaganjem u kadrove i opremu kompanija se konstantno razvija i raste. Razvojem novih proizvoda, kanala prodaje i ponudom velikog broja modela vozila trudimo se da poboljšamo kvalitet usluge, a bezbednost i konfor svojim klijentima podignemo na najviši novo.

Smatramo da smo dinamična kompanija koja nudi adekvatnu nadoknadu i mogućnost dodatne zarade, odličnu obuku i obilje mogućnosti za Vaš profesionalni razvoj i napredovanje. Imamo znanje i iskustvo, i želja nam je da zaposlimo ljude koji su profesionalci i rade sa ljubaznošću kako bi doprineli da budemo najbolji izbor za naše klijente.

 

SEKTOR RCM - SALES ADMINISTRATION EXECUTIVE

SEKTOR PRODAJE - AGENT PRODAJE PRAVNIM LICIMA - SALES & KEY ACCOUNT EXECUTIVE

SEKTOR FLOTE - LTR OPERATIVNI RUKOVODILAC U FLOTNOM ODELJENU

SEKTOR PRODAJE - RENTAL SALES AGENT

SEKTOR OPERACIJE - PREPARATION AGENT - VOZAČ

SEKTOR RCM (Revenue and Capacity Management)

 

SALES ADMINISTRATION EXECUTIVE


važenje oglasa do: 01. Marta 2023.   lokacija: Beograd

RCM

Opis posla:

 • Redovno i tačno izdavanje propisanih međunarodnih dokumenta za ino-fakturisanje svih brendova koje zastupa Primero Rent a Car d.o.o. Vođenje uredne evidencije o istom uz praćenje naplate.
 • Izrada računa prema domaćim kupcima (prefakturisanje računa iz inostranstva)
 • Komunikacija sa kupcima i dobavljačima u zemlji i inostranstvu (ino-korespodencija)
 • Sprovođenje cesija za otkupe vozila u Srbiji
 • Unos tarifa u što kraćem roku uz testiranje pre pismene potvrde
 • Izrada izveštaja na nedeljnom/mesečnom nivou, a u skladu sa dogovorom sa poslodavcem
 • Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca

Potrebni uslovi i kvalifikacije:

 • Srednja ili viša stručna sprema
 • Napredno poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office)
 • Srednje znanje engleskog jezika (govorna i pisana komunikacija)
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač sa najmanje dve godine iskustva)

Profil kandidata:

 • Odličnih organizacionih sposobnosti i usmereni na rezultate
 • Spremni na timski rad, učenje i napredovanje u karijeri
 • Komunikativni, ljubazni i strpljivi
 • Sistematični, odgovorni i savesni

Ukoliko smatrate da svojim znanjem i veštinama možete da doprinesete našem zajedničkom uspehu i želite da postanete deo našeg tima, možete nam dostaviti Vašu prijavu i CV sa naznakom „„Prijava za zaposlenje – Sales Administration Executive“ na email adresu sr.racporue@oasop. Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

SEKTOR PRODAJE

 

AGENT PRODAJE PRAVNIM LICIMA - SALES & KEY ACCOUNT EXECUTIVE


važenje oglasa do: 01.Marta 2023.   lokacija: Beograd

Posao prodaje pravnim licima

Opis posla:

 • Pruža informacije korporativnim klijentima, kreira ponude i vrši rezervacije u njihovo ime
 • Vrši prodaju usluga najma kompanijama, kako domaćim tako i stranim
 • Prati realizacije najmova, izdatih računa, kao i naplatu istih
 • Poznaje sve usluge, proizvode i kompletan portfolio kompanije
 • Izrađuje izveštaje o ostvarenjima na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou
 • Proaktivno vrši nadzor i kontrolu nad poslovima i predlaže nove, inovativne ideje
 • Prati tok naplate potraživanja i signalizira kako klijentima tako i nadređenima postojanje eventualnih problema
 • Prisustvuje sastanicma u cilju akvizije novih korporativnih klijenata
 • Predstavlja Primero Rent a Car d.o.o. u najboljem svetlu pred klijentima i u svim vidovima komunikacije
 • Prati situaciju na tržištu, ponudu konkurencije i atraktivnost Europcar ponude

Potrebni uslovi i kvalifikacije:

 • Viša ili visoka stručna sprema (saobraćajnog, mašinskog ili ekonomskog usmerenja)
 • Poznavanje vozila
 • Poželjno znanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač sa najmanje dve godine iskustva)
 • Aktivan rad na računaru (Windows, MS Office)

Profil kandidata:

 • Iskustvo u radu i rukovođenju timom
 • Iskustvo u radu sa klijentima
 • Spremni na timski rad, učenje i napredovanje u karijeri
 • Komunikativni, ljubazni i strpljivi
 • Sistematični, odgovorni i savesni

Ukoliko smatrate da svojim znanjem i veštinama možete da doprinesete našem zajedničkom uspehu i želite da postanete deo našeg tima, možete nam dostaviti Vašu prijavu i CV sa naznakom „Prijava za zaposlenje - Agent prodaje pravnim licima„ na email adresu sr.racporue@oasop. Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

SEKTOR FLOTE

 

LTR OPERATIVNI RUKOVODILAC U FLOTNOM ODELJENU


važenje oglasa do: 01. Februar 2023.   lokacija: Beograd

Fleet odeljenje

Opis posla:

 • Da na dnevnom nivou kontroliše i prati procese u LTR-u (flota Long-Term Rentals)
 • Da na dnevnom nivou prati sve vezano za osiguranja, registracije, štete i bude u kontaktu sa saradnicima, poslovnim partnerima i klijentima
 • Kontroliše da li su vozila iz LDR-a na vereme registrovana, obnovljene registracije, odjavljena, vraćena
 • Kontrola havarija, pristizanja delova završetka popravki
 • Obezbeđuje jasnu i preciznu komunikaciju između sektora Kompanije
 • Precizno, na vreme priprema nedeljne i mesečne izveštaje LTR-a
 • Saradnja na formiranju plana godišnjih troškova za LTR flotu
 • Rad sa revizorima po potrebi učestvovanje u izradi završnog računa-sređivanje kartica
 • Samostalnost u obavljanju svih poslova vezanih funkcionisanje sektora i spremnost za pomoć kolegama
 • Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca

Da biste bili idealan kandidat za ovu poziciju, treba da posedujete sledeće osobine:

 • Komunikativnost Vam je prirodni talenat, a osećaj za prodaju najjača vrlina
 • Izbegavate poslove koji odišu rutinom i monotonijom
 • Volite uzbuđenje i dinamičnost koju sa sobom nosi prodaja
 • Uvek ste radi da se dokažete u jakoj konkurenciji mladog tima

Potrebni uslovi i kvalifikacije:

 • Srednja ili viša stručna sprema
 • Dobro poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office, napredni Exel obavezan)
 • Srednje znanje engleskog jezika (govorna i pisana komunikacija)
 • Poželjno tehničko znanje o sklopovima vozila
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač)

Profil kandidata:

 • Iskustvo u timskom radu
 • Iskustvo u radu sa klijentima
 • Odličnih organizacionih sposobnosti i usmereni na rezultate
 • Spremni na timski rad, učenje i napredovanje u karijeri
 • Komunikativni, ljubazni i strpljivi
 • Sistematični, odgovorni i savesni

Ukoliko smatrate da svojim znanjem i veštinama možete da doprinesete našem zajedničkom uspehu i želite da postanete deo našeg tima, možete nam dostaviti Vašu prijavu i CV sa naznakom „Prijava za zaposlenje - LTR operativni rukovodilac u flotnom odeljenju“ na email adresu sr.racporue@oasop. Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

SEKTOR PRODAJE

 

RENTAL SALES AGENT


važenje oglasa do: 01. Marta 2023.   lokacija: Beograd, Novi Sad i Niš

Zaposlenje Disponent

Opis posla:

 • Pružanje informacija klijentima o uslugama
 • Direktna prodaja usluga na šalteru poslovnice
 • Prijem rezervacija, kreiranje i dostavljanje ponuda
 • Izdavanje i prijem automobila
 • Organizacija i koordinacija rada poslovnice uz poštovanje administrativnih procedura
 • Izveštavanje

Potrebni uslovi i kvalifikacije:

 • Viša ili visoka stručna sprema (saobraćajnog, mašinskog ili ekonomskog usmerenja)
 • Tehničko poznavanje vozila i sklopova na vozilima
 • Znanje engleskog jezika (prednost će imati kandidati sa poznavanjem i drugog stranog jezika)
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač sa najmanje dve godine iskustva)
 • Aktivan rad na računaru (Windows, MS Office)

Profil kandidata:

 • Iskustvo u radu i rukovođenju timom
 • Iskustvo u radu sa klijentima
 • Odličnih organizacionih sposobnosti i usmereni na rezultate
 • Spremni na timski rad, učenje i napredovanje u karijeri
 • Komunikativni, ljubazni i strpljivi
 • Sistematični, odgovorni i savesni
 • Spremnost za rad u smenama, nedeljom i praznikom

Ukoliko smatrate da svojim znanjem i veštinama možete da doprinesete našem zajedničkom uspehu i želite da postanete deo našeg tima, možete nam dostaviti Vašu prijavu i CV sa naznakom „Prijava za zaposlenje - Rental Sales Agent“ na email adresu sr.racporue@oasop. Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

SEKTOR OPERACIJE

 

PREPARATION AGENT - VOZAČ


važenje oglasa do: 01. Marta 2023.   lokacija: Beograd, Novi Sad i Niš

Posao Vozača

Opis posla:

 • Primopredaja vozila
 • Kontrola i priprema vozila za rentiranje
 • Prepoznavanje neispravnosti i kvarova na vozilu i izveštavanje
 • Dopuna vozila gorivom, odvoženje na servis i pranje,  zamenu  guma...
 • Transfer vozila  između ispostava
 • Preuzimanje vozila iz dugih ispostava
 • Prezentacija vozila klijentima
 • Vožnje klijenata
 • Ostali poslovi po nalogu poslodavca
 • Izveštavanje

Potrebni uslovi i kvalifikacije:

 • Srednja ili viša stručna sprema (saobraćajnog ili mašinskog usmerenja)
 • Tehničko poznavanje vozila i sklopova na vozilima
 • Srednji nivo znanja engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač sa višegodišnjim iskustvom)
 • Poželjno poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office)

Profil kandidata:

 • Motivisan i usmeren na rezultate
 • Spreman na timski rad i učenje
 • Komunikativan, ljubazan, strpljiv i disciplinovan
 • Sistematičan, detaljan, odgovoran i savestan
 • Spremnost za rad u smenama, nedeljom i praznikom

Ukoliko smatrate da svojim znanjem i veštinama možete da doprinesete našem zajedničkom uspehu i želite da postanete deo našeg tima, možete nam dostaviti Vašu prijavu i CV sa naznakom „Prijava za zaposlenje - Preparation Agent“ na email adresu sr.racporue@oasop. Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

PRIKLJUČITE NAM SE I ZASLUŽITE SVOJE MESTO U POSLOVNOM SVETU